Servicii

Servicii

Proiectare tehnologica

– Proiectare tehnologica pentru instalatii electrice de forta, alimentare si de actionari la echipamente navale si instalatii portuare. – Proiectare tehnologica la instalatii electrice si de automatizare la platforme marine de extractie si de foraj marin. – Adaptari si solutii tehnice pentru retehnologizari la nave si instalatii portuare. – Conceptii grafice si scheme sinoptice de flux. – Consultanta tehnica de specialitate in domeniu. Pentru toata gama de produse si servicii se asigura garantie de buna executie. 


Confectionare tablouri electrice

– Confectionarea de tablouri electrice, pupitre de comanda, control si semnalizare in sistem navalizat. – Confectionarea de ansambluri si sectii de panouri electrice pentru nave si instalatii portuare si terestre. – Pupitre si tablouri de automatizari electrice si pneumatice – Panouri sinoptice de semnalizare si control. – Reconditionari, modernizari si reparatii la tablouri electrice, pupitre si dulapuri electrice. – Diverse ansamble si subansamble pentru echipamente electrice, electronice si de automatizare precum si pentru instalatii electrice de actionare, comanda si control. Pentru toata gama de produse si servicii se asigura garantie de buna executie. 


Lucrari de montaj, reparatii si verificari electrice

– Montaj si reparatii la instalatii electrice de alimentare, actionare, comanda si semnalizari la nave, instalatii portuare si terestre. – Montaj si reparatii la instalatii de automatizare, comanda si control la nave, instalatii portuare si terestre. – Montaj si reparatii electrice si mecanice la echipamente si subansamble aflate in componenta instalatiilor. – Lucrari de montaj si reparatii la instalatii de tubulatura si lacatuserie aferente instalatiilor. – Instalatii sanitare de apa si canalizare, instalatii de santina si balastare si instalatii termice la nave si obiective terestre. -Verificarea releelor termice si electromagnetice ale intrerupatoarelor automate tip USOL 100, 250, 500 (630) A. – Verificarea si reglarea releelor termice tip TSA – Verificarea protectiilor termice si electromagnetice pentru intrerupatori automati – Verificarea presostatelor si termostatelor cu trusa de presiune si temperatura – Masurarea rezistentei de izolatie circuite forta si comanda – Montaj, reparati si service la echipamente de radio comunicatie si radio navigatie, la indicatoare ale vitezei de giratie. Pentru toata gama de produse si servicii se asigura garantie de buna executie. 


Instalatii electrice

– Lucrari de montaj si reparatii electrice si de automatizare la instalatii electrice de ridicat (macarale portuare, auto, plutitoare, poduri rulante interioare si exterioare) – Instalatii electrice de iluminat normal si antiex la nave, instalatii portuare si terestre. – Lucrari de montaj si reparatii pentru lumini de navigatie si semnalizare la nave maritime si fluviale. – Reconditionari si reparatii la motoare si electromotoare pana la 200 KW. – Instalatii electrice de forta si alimentare interioare si exterioare la obiective terestre si navale. – Lucrari de montaj si reparatii la diverse linii tehnologice de prelucrare si productie la obiective terestre. – Lucrari de montaj, reparatii si punere in functiune la instalatii de automatizari si instalatii electrice la statii de pompare de orice tip. Pentru toata gama de produse si servicii se asigura garantie de buna executie.


In calitate de prestator de servicii in domeniile pentru care este autorizata,  NAVIREX SRL respecta si aplica, urmatoarele acte normative si reglementari de specialitate, din domeniul naval:

–      ORDINUL Nr. 739 din 23 august 2016 privind echiparea cu sistem de identificare automata (AIS interior) a navelor de navigatie interioara care navigheaza pe caile navigabile interioare din Romania;

–       NORMELE TEHNICE privind constructia si clasificarea navelor de navigatie interioara, cod MT-ANR-NI-99, aprobate prin OMT 306/1999;

–       CERINTELE TEHNICE pentru nave de navigatie interioara, aprobate prin OMT nr.1447/2008 asa cum a fost amendat si completat prin OMT nr.1254/2013;

–       REGULAMENTUL (CE) NR. 41412007 AL COMISIEI din 13 martie 2007 privind orientarile tehnice pentru planificarea, punerea in aplicare si utilizarea operationala a serviciilor de informatii fluviale (RIS) mentionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile de informatii fluviale (RIS) armonizate pe caile navigabile interioare de pe teritoriul Comunitatii;

–       REGULAMENTUL (CE) NR. 415/2007 AL COMISIEI din 13 martie 2007 privind specificatiile tehnice pentru sistemele de urmarire si reperare a navelor mentionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile de informatii fluviale (RIS) armonizate pe caile navigabile interioare de pe teritoriul Comunitatii;

–   REGULAMENTUL (CE) NR. 416/2007 AL COMISIEI din 22 martie 2007 privind specificatiile tehnice ale notificarilor transmise comandantilor de nave mentionate la articolul 5 din Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile de informatii fluviale (RIS) armonizate pe caile navigabile interioare de pe teritoriul Comunitatii;

–   EUROPEAN STANDARD laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels (ES-TRIN) Edition 2015/1;

–   OMT/1057 din 19 octombrie 2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana. Competenta tehnica este asigurata prin personal cu calificari corespunzatoare, proceduri de lucru certificate, o biblioteca uzuala cu documentatii tehnice de instalare, punere in functiune si verificare, sistem de control adecvat si dotare cu echipamente. Aparatura de masura si control este certificata metrologic in termenul determinat, in conformitate cu obligatiile asumate in sistemul de management al calitatii la standardul ISO 9001:2015.

Principalele dotari ale firmei sunt:

  • Atelier de reparatii, cu spatii de lucru si utilitati asociate;
  • Echipamente de productie a unor piese de schimb din domeniul naval care nu mai exista in comert sau in fabricatie de serie;
  • Echipamente de reparare si reconditionare;
  • Echipamente masurare/analiza si monitorizare corespunzator domeniilor de produse si servicii pentru care este autorizata ;

  • Echipamente pentru servicii, suport si comunicare;
  • Echipamente pentru procese hardware si sofware din domeniul naval;
  • Mijloace de transport;
  • Stoc uzual de materiale de montaj universal si piese de schimb pentru interventii urgente.

NAVIREX SRL asigura service in garantie si post-garantie pentru produsele furnizate si serviciile prestate.

Pentru mai multe detalii, contacteaza-ne!

CONTACT